Çalgı Yapım ve Geliştirme Birimi

15.09.2003 tarihinde Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde kurulan Çalgı Yapım ve Geliştirme Birimi; Türk Müziği Çalgılarının kalite standartlarının oluşturulmasının yanı sıra araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmektedir. Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinin gerçekleştirdiği alan araştırmaları sırasında tespit edilen yerel çalgıların, çalgı biliminin (Organoloji) kuralları çerçevesinde tanımlanması ve kaybolmaya yüz tutmuş çalgıların yeniden imal edilerek müzik kültürümüzden silinmesinin önlenmesi amacını güden Çalgı Yapım ve Geliştirme Birimi; bu çalışmaların yanı sıra kurulduğu 2003 yılından beri bölgedeki müzik okulları ve müzelere danışmanlık ve bakım onarım hizmeti de sunmaktadır.