Hakkımızda

Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.08.1996 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kuruluş amacı; Öncelikle üniversitenin de içinde bulunduğu Teke Yöresi Müzik Kültürünü belgelemek, ülke ve dünya müzik kültürlerini incelemek bu doğrultuda arşiv oluşturmak ayrıca konferans, seminer, konser gibi etkinliklerle eğitim ve kültür hizmeti vermektir. Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Müzik Folklorunun evrilme sürecinde uğradığı değişimleri saptamak amacı ile alan çalışmasına dayalı müzik incelemesi yöntem ve tekniklerini kullanarak, doğal ortamdan toplanan kültürel malzemeyi bilimsel verilere dönüştürmektedir. Alan çalışmalarındaki kültürel verilerin, görüntü ve ses kayıtlarını dijital ortamda saklamak ve işlemek üzere “Görüntü ve Ses İşleme” ünitesi oluşturmuş ve bu doğrultuda alan çalışmalarında profesyonel kayıt tekniklerini benimsemiştir. 2003 yılının Eylül ayında Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde kurulan “Çalgı Yapım ve Geliştirme Birimi”; Halk Müziği çalgılarının kalite standartlarının oluşturulmasının yanı sıra alandan derlenen çalgıların, Organoloji biliminin yöntemleri ile araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmesi amacı ile kurulmuştur. Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulduğu günden itibaren, alan araştırmaları ile derlenen kültürel veriler ve Teke Yöresi ağırlıklı olan 110 adet halk müziği çalgısı, Türkiye’nin ilk “Çalgı Belgeliği” olarak mekânsal ve kurumsal olarak yapılandırılmıştır. 40000 km’nin üzerinde yol güzergâhını kapsayan 200 alan araştırmasıyapılarak 1500 ün üzerinde ezgi derlenmiş ve bilimsel veriye dönüştürülmüştür.