Tamamlanan Projeler

-TEKE YÖRESİ HALK MÜZİĞİ ÇALGILARININ VE ÇALGI YAPIMCILARININ SAPTANMASI, TEKE YÖRESİ ÇALGILARINDAN OLUŞAN MÜZE KURULMASI, SDÜAF 114, Mayıs 1998 Eylül 2000 - Isparta
 
-TEKE YÖRESİ HALK MÜZİĞİ ÇALGILARINDAN KABAK KEMANENİN ETNOMÜZİKOLOJİK AÇIDAN İRDELENMESİ, VERİLERİN AUDİO VİDEO CD'DE ARŞİVLENMESİ VE MEVCUT ÇALGI BELGELİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ, SDÜAF 366, Kasım 2000 Eylül 2001 - Isparta 
 
-TEKE FOLKLORÜNDE KULLANILAN YAYLI ÇALGILARIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE BİÇİMSEL DEĞİŞİMİNİN SAPTANMASI, VERİLERİN AUDİO-VİDEO CD'DE PRODÜKSİYON OLARAK HAZIRLANMASI, SDÜAF 499, Ekim 2001 Ekim 2002 - Isparta
 
-ISPARTA FOLKLORÜ DÜĞÜN GELENEĞİNDE MÜZİĞİN YERİNİN SAPTANMASI, VERİLERİN AUDİO VİDEO CD'DE ARŞİVLENMESİ, SDÜAF 490, Ekim 2001 Ekim 2002 - Isparta