Cafer Açın

Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinin İstanbul Nişantaşı'nda yaptığı 09.02.2004 tarihli alan araştırmasında görüşülen Cafer Açın, 1939 yılında Ankara'da doğdu.Sanat çalışmalarına küçük yaşlarda başlayan Açın, 11 yaşında ilk minyatür enstrüman sergisini açtı. Teknik Öğretmen Okulu'nun Enstrüman Yapım Bölümü'ne devam etmiş, bölümün 1957 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'na nakledilmesi üzerine eğitimini orada tamamlamıştır. Öğrenimi süresince Christian Schertel, Etienne Vatelot, Mithat Arman, Bahri Yakut, İbrahim Sakarya, M. Ragıb Gazimihal gibi değerli hocalardan dersler aldı. Türk Folklorü üzerine uzun yıllar araştırmalar yaparak birçok akademik çalışmaya imza atmış olan Açın, evli ve üç çocuk babasıdır.