Dudu ŞEFİK

Kaynak Kişi:Dudu ŞEFİK
Çalışmanın Yapıldığı Alan:Antalya - Manavgat - Altınkaya Köyü
Bilgi:Yerel lehçelerde boğaz çalma; hollo, hada gibi adlar verilen edim türkü söylemede sesin özel teknikle kullanılmasıdır ve belli yörük aşiretlerinde görülür. Boğaz çalmada iki ayrı teknik kullanılır. Birincisinde işaret ve orta parmaklar boğaza dik ve bitişik tutulur vibrato istendiğinde hafifçe vurulur. İkinci teknikte başparmak boğazın ön yüzüne ya da yanlara bastırılır ve ezgide perde değişimi için aşağı yukarı hareket ettirilir. \r\n\r\nMüzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinin Antalya ili Manavgat ilçesi Altınkaya köyünde yaptığı 22.05.2001 tarihli alan araştırmasında, kaynak kişi olarak görüşülen Dudu Şefik, yörüklerin yüzyıllardır sürdürdüğü boğaz çalma geleneğinin usta icracılarındandır.
Resim:d_sefik.jpg