Himmet ALDEMİR

Kaynak Kişi:Himmet ALDEMİR
Çalışmanın Yapıldığı Alan:Burdur - Kemer - Akçaören Köyü
Bilgi:Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinin Burdur ili Kemer ilçesi Akçaören köyünde yaptığı 06.03.2006 tarihli alan araştırmasında görüşülen Himmet Aldemir; Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki çalgı müzesine yapım özellikleri bakımından öne çıkan (bağırsak telli ve tek parça ağaçtan oyma) yaklaşık seksen yıllık yörük kemençesini hediye etmiştir.