İbrahim Yurdakul

 

Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinin görüştüğü ilk kaynak kişidir. Isparta ili, Keçiborlu ilçesi, Ardıçlı köyünde yapılan 07.02.1998 tarihli alan araştırmasında görüşülen Yurdakul kaval ve kemik düdük çalmaktadır.Bölgeye ait gurbet söyleme geleneğinin yörede yaşayan en önemli seslendiricisidir. Birçok türkünün kaynak kişisidir. Yurdakul'a ait kayıtlar, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınlarından  Isparta Folklörü CD1 ve CD2'de bulunmaktadır.