Mehmet Gürdal

Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinin Isparta'da yaptığı 07.06.2001 tarihli alan araştırmasında görüşülen Mehmet Gürdal, 1963 yılında Isparta Sütçüler ilçesi Kesme köyünde doğdu. Baba adı Ali, anne adı Halide'dir. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İktisat bölümünü bitirmiştir. Halen Isparta İl Çocuk Kütüphanesi'nde memur olarak görev yapmaktadır. Doğduğu bölgede yaygın olarak kabak kemane çalındığı için kabak kemane yapımına başlamıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.Gürdal kabak kemane yapımında; erik ağacı, su kabağı, davar işkembesi, çam ağacı, at kılı, bağırsak ip kullanmaktadır.