Yalçın Özsoy

Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinin İstanbul Harbiyede yaptığı 18.02.2004 tarihli alan araştırmasında görüşülen Yalçın Özsoy, TRT İstanbul Radyosu'ndan emekli kabak kemane sanatçılarındandır. Türk Halk Müziği yaylı sazlarından kabak kemanenin yapımı ve seslendirilmesindeki evrimsel gelişim ve günümüzde belli standartlara oturtularak kemane adını alan bu çalgının yapımında ve seslendirilmesinde ulaşılan seviyeyi saptamak amacı ile yürütülen proje kapsamında görüşülen Özsoy, birçok Halk Müziği Topluluğu ve korosunda görev almış ve Teke Yöresi'ne ait bazı türkülerin de derlemesini yapmıştır.